slfd.net
当前位置:首页>>关于请问广东话的"节省"的"han"字怎么打?的资料>>

请问广东话的"节省"的"han"字怎么打?

悭【qiān】 一、释义 1、小气,吝啬:~吝。~囊。~涩。 2、缺欠:缘~一面(缺少一面之缘)。 二、组词 1、悭吝【qiān lìn】 意义:吝啬。 2、缘悭分浅【 yuán qiān fēn qiǎn】 意义:缺少缘分。 3、好事天悭【hǎo shì tiān qiān 】 意义:犹...

悭 拼音qian 悭吝人(那篇文章里的,忘了)

可以表示成"嘅",有时也说成"D"看具体对话

广东话的微软拼音输入法及国语解释(好实用D) 佢(qu)他或她(佢哋仲系唔系人嚟嘎?) 乜(mie)什麽(你讲乜啊?) 嘅(ge)的(喱个系我嘅女朋友。) 嬲(niao)生气(我好嬲你!) 系(xi)是(你真系个好人嘞!) 咁(han)如此,这样(咁...

悭【qiān】 一、释义 1、小气,吝啬:~吝。~囊。~涩。 2、缺欠:缘~一面(缺少一面之缘)。 二、组词 1、悭吝【qiān lìn】 意义:吝啬。 2、缘悭分浅【 yuán qiān fēn qiǎn】 意义:缺少缘分。 3、好事天悭【hǎo shì tiān qiān 】 意义:犹...

就发普通话的汗的音就行了

又想学粤语的亲吗,现在就来教教大家。基本语法 佢(qu)他或她(佢哋仲系唔系人嚟嘎?) 乜(mie)什么(你讲乜啊?) 嘅(ge)的(喱个系我嘅女朋友.) 嬲(niao)生气(我好嬲你!) 系(xi)是(你真系个好人嘞!) 咁(han)如此,这样(咁都得?) 哋(die)相当馀国语中的...

A开头 啊 a a kbsk 语气助词;一般用在感叹句结尾;佢好犀利啊(他很厉害啊) 吖 a a kuhh 语气助词;一般用在疑问句结尾或单字使用;吖?唔系啊嘛(啊?不会吧) 嗌 ai ai kuwl 嗌交(吵架) 呃 e e kdbn 指欺骗;畀佢呃咗(让他骗了) 鈪 e ng...

就是。。。。。。舔A和C中间的那个

声母 b波 p婆 m摸 f科 d多 t拖 n挪 l罗 1、b 发音时上下唇闭拢,闭住一口气,然后让较弱的气流突然冲出来,与普通话中b的发音相同,所管的字也大致与普通话的b相对应。我们还是看一些例子吧,(汉字后面是广州话拼音,上标表示声调,注意这是粤...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.slfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com