slfd.net
当前位置:首页>>关于鹓鶵腐鼠的资料>>

鹓鶵腐鼠

主题: 惠子害怕庄子取待自已梁相之职,庄子用鸱得腐鼠,害怕鹓鶵这种高贵的鸟与已相争为喻,嘲笑惠子。后遂用“鸱得腐鼠”等写庸人俗辈,以卑陋,轻贱之物为珍,并且以已度人,害怕他人凌犯争夺;以用以腐鼠喻庸人俗物。 典出: 《庄子。秋水》“...

你好,庄子故事两则中, 鸱比喻极力追求功名利禄的人,暗喻为惠子; 腐鼠比喻功名利禄; 鹓鶵比喻志向高洁之士,暗喻为庄子。 辅助书上是这样写的:鹓鶵(yuān chú)比喻志向高洁之士。鸱比喻醉心利禄猜忌君子的小人。庄子将自己比作鹓鶵(yuān ...

【作品名称】安定城楼 【创作年代】晚唐 【作者姓名】李商隐 【作品体裁】七言律诗 编辑本段作品原文迢递高城百尺楼,绿杨枝外尽汀洲。 贾生年少虚垂涕,王粲春来更远游。 永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟。 不知腐鼠成滋味,猜意鹓雏竟未休。 ...

庄子往见之,曰:“南方有鸟,其名为鹓雏,子知之乎?夫鹓雏发于南海,而飞于北海,非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。于是鸱得腐鼠,鹓雏过之,仰而视之曰...

这是《惠子相梁》中的一段 原文:庄子往见之,曰:“南方有鸟,其名为鹓雏(yuān chú ),子知之乎?夫鹓雏发于南海,而飞于北海;非梧桐不止,非练实不食,非醴(lǐ)泉不饮。于是鸱(chī)得腐鼠,鹓雏过之,仰而视之曰:‘吓 (hè)/今子欲以子之梁国...

李商隐的《安定城楼》 迢递高城百尺楼,绿杨枝外尽汀洲。 贾生年少虚垂涕,王粲春来更远游。 永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟。 不知腐鼠成滋味,猜意鹓雏竟未休。 最后的这句是用典 出自《庄子·秋水》:战国时惠施任梁国相,庄子准备去探望他。...

不知腐鼠成滋味,猜意鹓鶵竟未休 李义山诗《安定城楼》中有句云:“不知腐鼠成滋味,猜意鹓鶵竟未休。”就其字面意思,是说自以为腐败的死鼠也是美味,生怕鹓鶵抢吃而猜忌不已。这其实是用了《庄子·秋水》的中一个寓言故事。那寓言说: 惠子相梁,...

“鹓鶵”喻庄子,志趣高洁之人。“鸱”喻惠子,极力追求功名利禄之人。“腐鼠”喻功名利禄。 (意思对即可)

释义 英译:rotten rat 中义:腐烂的死鼠,喻毫无价值的东西。后遂用为贱物之称。 出处 典出《庄子·秋水》:“ 惠子 相 梁 , 庄子 往见之。或谓 惠子 曰:‘ 庄子 来,欲代子相。’于是 惠子 恐,搜于国中三日三夜。 庄子 往见之,曰:‘南方有鸟,...

“鹓鶵”是一个汉语词汇,是中国神话传说中与鸾凤同类的鸟。古书上指凤凰一类的鸟。 “鹓鶵”拼音[yuān chú] 【庄子典故】庄子将自己比作鹓鶵,将惠子比作鸱,把功名利禄比作腐鼠,表明自己鄙弃功名利禄的立场和志趣,讽刺惠子醉心于功名利禄且无端...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.slfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com